Back to Top

+48 668 848 047


ROZLICZENIE PODATKU VAT


OBSŁUGA WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z  ZUS I US


  PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


KSIĘGI HANDLOWE

Nasze usługi

Ofertę naszych usług kierujemy głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ale także do stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych.

Aktualnie wśród naszych klientów są firmy prowadzone jednoosobowo, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne o zróżnicowanym przedmiocie działalności i zasięgu jej prowadzenia.


Podstawowy zakres naszych usług obejmuje:Ryczałt ewidencjonowany


- prowadzenie ewidencji przychodów

- prowadzene wykazu środków trwałych

- obliczanie podatku zryczałtowanego

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym

- sporządzanie zeznania rocznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Księgi handlowe


- opracowanie polityki rachunkowości w tym Zakładowy Plan Kont

- prowadzenie ksiąg handlowych

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych

- sporządzanie zeznania rocznego

 

 

 

 

 


Obsługa wynagrodzeń i rozliczeń

z ZUS i US


- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac

- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń

- prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło

- zgłaszanie do ZUS osób objętych ubezpieczeniem

- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, imiennych raportów dla pracowników

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń

- sporządzanie deklaracji i informacji do US


Podatkowa Księga Przychodów

i Rozchodów


- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

- sporządzanie zeznania rocznego

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

- sporządzanie zeznania rocznego


Rozliczenie podatku VAT


- prowadzenie ewidencji dla celów VAT

- obliczanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji

- sporządzanie informacji podsumowującej

 

 

 

 

 

 

 


Obsługa dokumentacji kadrowej pracowników


- prowadzenie akt osobowych

- przygotowanie dokumentów do zawarcia i rozwiązania umowy o pracę

- prowadzenie ewidencji urlopów, nieobecności

 

 

 

 

 

 
Usługi księgowe (outsourcing księgowy)


-  w tym współpraca na zasadzie księgowości online - pomagamy zracjonalizować wydatki z jednoczesnym obniżeniem zobowiązań podatkowych.


Cennik usług


Ze względu na charakter oferowanych przez nasze biuro usług, cennik negocjowany jest indywidualnie.


Misja i cele

Misją firmy jest profesjonalna współpraca z klientami i wysoka jakość świadczonych usług. Dlatego pewność i przekonanie klientów, że zawsze podejmujemy działania dla nich optymalne, po starannej analizie wszystkich uwarunkowań, jest dla nas potwierdzeniem właściwie wytyczonej misji.


Celem działalnosci firmy jest:

stworzenie kompleksowej, zindywidualizowanej oferty uwzględniającej potrzeby i oczekiwania klienta. Oferty dostosowanej do zmieniającego się otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować.


We współpracy z klientem stawiamy na:

  • długofalową współpracę

  • identyfikacje potrzeb i oczekiwań

  • kompleksowość usług

  • profesjonalizm działań

  • wzajemne zaufanie

  • bezpieczeństwo

  • nowoczesność

 


image-1

 

 

Kontakt:


BIURO RACHUNKOWE - Omega

Aleksandra Heimowska


ul.Łąkowa 29

84-122 Żelistrzewo
 

biuro@omega-ah.pl

telefon: 668 848 047NIP: 5881026320